Pilotní ročník 2016

První ročník Marienbad Film Festivalu se konal v ne zcela standardních podmínkách s velmi limitovanými finančními zdroji, nicméně s velkým entuziasmem organizačního týmu. Podařilo se nečekané – festival se nejenom uskutečnil, a to v plánovaném rozsahu, ale také získal zájem profesionálů i diváků a nemalý ohlas médií.

Programový záběr festivalu

Festivalový program se skládal ze 4 filmových sekcí -Theatre Electrique, Gala, Novinky světové tvorby a Forum Marienbad. V rámci profilové sekce Theatre Electrique bylo uvedeno 14 filmů či audiovizuálních site specific projektů, z toho v 6 případech šlo o světové premiéry (Kino Effenberger, Operní slavnost, Recykliteratura živě v Marienbadu, Televize bude! Dva fragmenty z počátku vysílání /short cut/, Vápenná sinfonietta, Láska). V rámci sekce Gala byly uvedeny celkem 4 filmy. Z filmové kopie jsme na slavnostním zahájení ve Společenském domě Casino promítli Snídani u Tiffanyho. Nestárnoucí Prázdniny v Římě vyprodaly Městské divadlo. Velký ohlas měly rovněž digitálně restaurované snímky Ptáci a Casablanca. V rámci sekce Novinky světové tvorby jsme divákům nabídly dokumentární film Hitchcock/ Truffaut nebo dětská snímek Obr Dobr a v sekci Forum Marienbad premiéru českého snímku Lukáše Prokůpka Láska. Součástí program byla také nefilmová část složená s diskuze o postavení českého experimentálního filmu (moderovala Tereza Cz Dvořáková), snídaně s Kamilem Filou, na které analyzoval film Snídaně u Tiffanyho, workshop Recykliteratura a tvůrčí dílna Aeroškoly pro děti.

Festival vstupující do veřejného prostoru

Pilotní ročník filmového festivalu přinesl i další nefilmové doprovodné akce. Pod kurátorským dohledem Mileny Dopitové proběhl 1. ročník výtvarného sympozia A_Loci s podtitulem Daruj krásu. Své objekty ve veřejném prostoru vystavili mimo jiné Jakub Jansa, Jan Nálepa a Lenka Tyrpeklová. Svou výstavu plakátů zde uvedl Pavel Fuksa, přední český grafik a ilustrátor. Samostatný pavilon Rudolfova pramene oživil spolek Petrohradská kolektiv, který podporuje tvorbu čerstvé generace umělců a snaží se vytvářet podmínky pro mezioborové spolupráce. V rámci pavilonu vystoupili mimo jiné Domink Gajarský, Dominik Knapp, Nikola Ivanov a své práce vystavili Johana Střížková, Vojta Polák, Edita Štrajtová a další. Kolonáda Ferdinandova pramene ožila hudebními produkcemi kapel Android Asteroid, Kieslowski & Kittchen a festival uzavřela formace WWW a Pavel Fajt. Pro potřeby a jako podpora projektu festivalu v jeho snaze o iniciaci kulturního života ve městě, ještě před jeho zahájením, byla skupinou dobrovolníků pod vedením architekta Adama Wlazela (Mobilní architektonická kanceář) za víkend vystavěna festivalová kolonáda v lázeňském centru, kde po 4 týdny před festivalem probíhaly projekce pod otevřeným nebem. V době konání festivalu proběhl také 1. ročník Marienbad Film Festival Open, golfový turnaj na místním hřišti založeném v roce 1905 britským panovníkem Edwardem VII.