Free Cinema uvádí: Lunapark filmových vynálezů

Pořadatel / Organizer: Free Cinema
Popis / Description: průchozí workshop pro děti od 5 let i dospělé / walk-in workshop for children from the age of five and adults
Lektoři / Lectures: Bára Halířová, Michaela Režová
Délka / Duration: 180 min

Událost

Víte, jak lidé přišli na to, že se můžou na pohádky také dívat, ne je jenom číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči si „pamatují“, co viděly před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta plná zajímavostí. V Lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíte. A také si vytvoříte vlastní krátké filmové příběhy. Ty budeme potom sledovat za pomoci přístrojů, jako jsou praxinoskop a zoetrop, ale i na plátně prostřednictvím laterny magiky.

Do you know how people discovered they can also watch fairy tales, as well as read or listen to them? They understood that their eyes “remember” what they saw a short moment ago. That’s why more than a hundred years ago, the film was born. But it was a long journey full of curiosities. And we will get acquainted with them at our Carnival of Film Inventions. We will also create our own short films. We will then watch them using devices such as the zoetrop praxinoscope, or the magic lantern on a canvas.