Cinema Excelsior: Zaostřeno na rakouský experimentální film

V této mezinárodní sekci, kterou letos uvádíme poprvé, se soustředíme na konkrétní ukázku národní kinematografie a na důležitý fenomén zahraničního experimentálního a nezávislého filmu. V tomto roce obrátíme svou pozornost na rakouský experimentální film. Důvodů najdeme mnoho. Rakouský experimentální film má tradici, je slavný, je dobrý, je nám blízký a je stále živý. Systematická podpora experimentální audiovizuální tvorby v Rakousku pro nás může být velkou inspirací. Sekce nabízí celkem 22 filmů od 21 autorů a mapuje prostor experimentálního filmu od strukturálního až po hraný a animovaný. Vedle přehlídky aktuální tvorby mladé a střední generace uvedeme také poslednífi lmy slavných tvůrců – Kurta Krena, Petera Kubelky nebo Petera Tscherkasskyho. Přehlídka by se nemohla uskutečnit bez laskavé podpory Rakouského kulturního fóra. Děkujeme!