Industry program

Marienbad Film Festival uvádí experimentální filmy vybírané napříč zeměmi i desetiletími. Podstatné ale je, jaké jsou podmínky pro autorskou tvorbu tady a teď. Industry program nabídne Massterclasses o vztahu filmové výchovy a experimentálního filmu, protože náročný divácký vkus se musí pěstovat a musí být podmínky pro jeho budování. Works in progress vytvoří prostor pro tvůrce a producenty, aby mohli prezentovat své filmové projekty v různých stadiích rozpracovanosti. Na panelové diskuzi o distribuci a financování experimentálních filmů spolu mohou hovořit autoři, producenti i distributoři. Program je primárně určený pro odbornou veřejnost, ale dorazit může kdokoliv. Část Industry programu zajišťuje festival ve spolupráci s Free Cinema, filmovou organizací, která se specializuje na filmovou výchovu a práci s publikem.