LISTOPAD
AUTUMN
Vstupenky

Režie / Directed by: Otakar Vávra
Scénář / Screenplay: Otakar Vávra, Edvard Valenta
Hudba / Music: Emil František Burian
Zpívá / Singer: Maria Tauberová
Kamera / Camera: Alexander Hackenchmied
Střih / Editing: Otakar Vávra
Zvuk / Sound: František Šindelář
Výroba / Producer: Lloyd
Produkce / Production: Ladislav Kolda
Hrají / Cast: Fritz Klippel, Zvonimir Rogoz, Jiřina Čermáková
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1935
Délka / Duration: 19 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 2
Jazyk / Language: česky / Czech

Vávrův raný film je natočen ve stylu avantgardy a zároveň odkazuje k hnutí nové věcnosti a německých uličních filmů. Režisér zde nezapře ambici budoucího režiséra hraných dramat. Příběh, který vypráví, se stává každý den. V tramvaji se setkávají muž se ženou, kteří si byli před lety blízcí. Muž vypráví ženě, že se oženil, že má úspěchy v práci a že působí i v politice. Žena je také vdaná. Po chvíli se oba rozloučí. Muž vystupuje a divák se dozvídá, že ne vše, co bylo řečeno, je pravda.

Vávra’s early film is shot in the avant-garde style and, at the same time, refers to the new materialism movement and German street films. The movie shows the director has a clear ambition to become a feature film director one day. The story he tells happens every day. A man and a woman, who were once close, meet in a tram. The man tells the woman he got married, that he is successful in his work, and politically active. The woman is also married. After a while, they say their goodbyes. The man gets off the tram and the viewers find out that not everything they heard was true.

Otakar Vávra
Narodil se v roce 1911 v Hradci Králové a zemřel v roce 2011 v Praze. Během studií architektury v Brně se začal systematicky věnovat filmu. Vedle psaní kritik se brzy realizoval v autorské avantgardní lmové tvorbě, jeho nejznámější tituly jsou Světlo proniká tmou, Žijeme v Praze a Listopad. Paralelně začal pracovat jako scenárista v mainstreamové hrané tvorbě. Jako režisér hraných celovečerních filmů debutoval v roce 1936 a v tomto oboru brzy dosáhl uznání, mimo jiné díky precizní přípravě scénáře. Celovečerní filmy natáčel kontinuálně až do roku 1989. Nejoceňovanější období jeho tvorby spadá do 40. a 60. let 20. století, kdy byl příslušníky Nové vlny vnímán také jako důležitý pedagog na FAMU.

He was born in 1911 in Hradec Králové and passed away in 2011 in Prague. During his studies of architecture in Brno, he began to focus on film systematically. Besides writing reviews, he soon realized himself as an artist in avant-garde film work; his most famous films are Light Penetrates the Dark, We Live in Prague and Autumn. At the same time, he started working as a screenwriter in mainstream feature film production. He debuted as a feature film director in 1936 and soon became renowned in the field, particularly for precise script preparation. He kept shooting feature films until 1989. His work made in the 50’s and 60’s, when the members of the New Wave considered him to be an important teacher at FAMU (The Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague), is the most highly acclaimed.