MÁJ
MAY
Vstupenky

Režie / Directed by: Emil František Burian
Kamera / Camera: Čeněk Zahradníček
Výroba / Producer: D 36
Obsazení / Cast: Vladimír Šmeral, Jiřina Stránská, Václav Vaňátko
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1936
Délka / Duration: 10 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 2
Jazyk / Language: němý / silent

Emil František Burian se mimo jiné proslavil programovým propojováním divadla a dalších druhů umění – hudbu a divadelní proklamaci propojil ve voicebandu, systematicky pracoval se světelným designem a výraznými, modernistickými scénografiemi. Dalším, logickým krokem bylo spojení s vizuálními médii – v polovině 30. let během příprav inscenace Procitnutí jara vytváří se scénografem Miroslavem Kouřilem princip theatergrafu. Scéna byla rozdělena průhlednými projekčními plochami, na které byly promítány avantgardní fotografie Jaromíra Funkeho nebo Alexandera Hackenschmieda. Pro následující inscenaci Máj byl předtočen scénický filmový doprovod, který se promítal do fragmentárních dekorací. Filmový Máj vyniká expresivitou, jistě záměrnou s ohledem na žánr adaptované romantické básně a celkové výtvarné řešení dramatizace.

Emil František Burian became well-known not only by continuous synergy of theatre and other forms of art – joining music and theatre proclamation in a voice-band, systematic work with light design and distinct, modernist scenography. The next, logical, step was combining it all with visual media, which culminates in the mid 30’s, when, during the preparations of the play Spring Awakening, he and Miroslav Kouřil create the principle of the theater-graph. The scene was divided by transparent screens that showed screenings of avant-garde photos by Jaromír Funke or Alexander Hackenschmied. For the next drama May, an accompanying film, screened onto fragments of decoration, was pre-shot.The film May excels in its expressiveness, surely intentional given the genre of an adaptation of a romantic poem and the overall art style of the dramatization.

Emil František Burian
Narodil se v roce 1904 v Plzni a zemřel v roce 1959 v Praze. Jeho rodiče byli hudebníci a on sám absolvoval Pražskou konzervatoř. Vedle hudební a teoretické činnosti se E. F. Burian ve 20. letech zaměřil na divadlo a brzy se stal jedním z nejvýznamnějších českých tvůrců moderního divadla. Spolupracoval mimo jiné s Osvobozeným divadlem a koncem roku 1933 založil své autorské divadlo D 34 (číslovka se měnila podle aktuálního roku). Jako komunista se aktivně účastnil politického života. V roce 1940 byl zatčen nacisty a zbytek války prožil v nacistických vězeních a koncentračních táborech. Zde se jeho politické názory radikalizovaly a po válce se stal přesvědčeným představitelem komunistického režimu. Je režisérem dvou celovečerních filmů – předválečného snímku Věra Lukášová a poválečného Chceme žít!

He was born in Plzeň in 1904 and passed away in 1959 in Prague. His parents were musicians and he graduated from the Prague Conservatory. In addition to his musical and theoretical work, E. F. Burian focused on theatre in the 1920s and soon became one of the most important Czech artists in modern theatre. He collaborated with the Liberated Theatre, among others, and at the end of 1933 he founded his own D 34 (the number changed according to the current year). As a communist, he actively participated in political life. He was arrested by the Nazis in 1940 and spent the rest of the war in Nazi jails and concentration camps. There, his political views were radicalized and he became a convinced representative of the Communist regime after the war. He directed two feature films – the pre-war Věra Lukášová and post-war We want to live!