RYTMUS
RHYTHM
Vstupenky

Režie / Directed by: Jiří Lehovec
Scénář / Screenplay: Jiří Lehovec
Hudba / Music: Jiří Sternwald, E. F. Burian
Kamera / Camera: Pavel Hrdlička, Jindřich Brichta
Zvuk / Sound: František Pilát, František Černý
Střih / Editing: Josef Dobřichovský
Animace / Animation: Ladislav Zástěra
Architekt / Set design: František Tröster
Výroba / Producer: FAB Zlín
Země / Country: Protektorát Čechy a Morava / Protectorate of Bohemia and Moravia
Rok / Year: 1941
Délka / Duration: 14 min
Nosič / Medium: 35 mm
Stav kopie / Copy quality: 1
Jazyk / Language: česky / Czech

Další z populárně-vědeckých filmů Jiřího Lehovce se zabývá možnostmi vizuálního zobrazení hudby – od technického zobrazení zvukových frekvencí, přes záběry hudebníků až po tanec a animovaný film. Animované pasáže jednoznačně odkazují k německé škole absolutního filmu 20. let, především k práci Waltera Ruttmanna, který se ve svých filmech Lichtspiel: Opus I–IV zabýval právě tématem zobrazení zvuku v abstraktních, rytmicky pohyblivých výtvarných kompozicích.

Another of the popular science films by Jiří Lehovec deals with the possibilities of visual display of music – including technical images of sound frequencies, musicians, and dance and animation. The animated passages clearly refer to the German school of absolute lm of the 20’s, especially to the work of Walter Ruttmann, who in fact dealt with the theme of displaying sound in abstract, rhythmically moving art compositions in his Lichtspiel films: Opus I–IV.

Jiří Lehovec
Narodil se v roce 1909 v Praze a zemřel v roce 1995 tamtéž. Studoval elektrotechniku a dějiny umění. Podobně jako Alexander Hackenschmied se k lmu dostal přes psaní a fotografii, které se intenzivně věnoval až do konce 30. let. V polovině 30. let, během vojenské služby, začal působit jako kameraman ve Vojenském technickém ústavu. Poté pracoval v kulturním oddělení společnosti AB a během války v Baťových ateliérech ve Zlíně. Po válce se stal jedním ze zakladatelů, vedoucích a kmenových režisérů Krátkého filmu. Dokumentární filmy pro film i televizi natáčel až do 70. let. Byl také dlouholetým pedagogem na FAMU.

He was born in 1909 in Prague, where he passed in 1995. He studied electrical engineering and history of arts. Like Alexander Hackenschmied, he was brought to filmmaking by writing and photography, which he did intensively up to end of the 30’s. In the mid 30’s, when he was in military service, he started working as a film photographer at the Military Technical Institute. Later on, he worked in the cultural department AB and in the Baťa Studios in Zlín during wartime. Post war, he was one of the founders, leaders and key directors of Short film (Krátký film). He continued creating documentaries for film and television until the 70’s. He was also a teacher at FAMU for many years.