EXPERIMENTÁLNÍ FILM – FILMOVÁ VÝCHOVA 1
EXPERIMENTAL FILM – FILM EDUCATION 1
Událost Vstupenky

Popis / Description: masterclass
Moderuje / Moderated by: Jiří Forejt
Délka / Duration: 180 min

Důkaz o tom, že experimentální film může být přímou cestou do „ponorné řeky kinematografie“ pro široké vrstvy publika, poskytl už ve 30. letech španělský fimař José Val del Omar. Druhá španělská republika organizovala Las Misiones Pedagógicas, aby kulturně vzchopila neutěšený venkov. V panelu se zaměříme na fenomén pedagogického a osvětového působení českých experimentálních filmařů. Jaká spojnice vede mezi volnou autorskou tvorbou – teoretickou reflexí a filmovou výchovou? Sérii masterclass pro vás připravila společnost Free Cinema, která se všemi přednášejícími dlouhodobě spolupracuje na vývoji filmově výchovných projektů.

Realizace této části odborného programu byla podpořena SFKMG a OMA MK v rámci grantového projektu Free Cinema o.p.s. „Jak uvést film“.

José Val del Omar, a Spanish filmmaker from the 30’s, provided proof that experimental film can help the general public take a dive straight into “the deep waters of cinematography”. The Second Spanish Republic organised Las Misiones Pedagógicas in order to culturally educate the desolate rural areas. In our panel, we are going to focus on the phenomenon of Czech experimental filmmakers and their work in pedagogy and education. What is the relation between creative work – a theoretical reflection, and film education? The series Masterclass is brought to you by Free Cinema, who have long been supporting all the lecturers in developing film and educational projects.

Establishment of this part of the specialized program was supported SFKMG and OMA MK as part of the grant project of Free Cinema o.p.s., “How to Release a Movie”.