EXPERIMENTÁLNÍ FILM – FILMOVÁ VÝCHOVA 2
EXPERIMENTAL FILM – FILM EDUCATION 2
Událost Vstupenky

Popis / Description: workshop
Délka / Duration: 120 min

Experimentální filmař Jan Kulka předvede své osobní kinematografické vyznání zhmotněné v důvtipném projekčním zařízení Pramítačka. Během workshopu budete mít možnost detailně se s celým mechanismem seznámit. Kulkův prototyp nabízí další důkaz o tom, že autorská tvorba může divákům poskytnout vedle emoční nebo mo-rální katarze také rozuzlení didaktické. Kolik filmů nám poskytne možnost, zamyslet se nad samou podstatou filmového média? Film je přeci světlo – stín – světlo – stín.

Realizace této části odborného programu byla podpořena SFKMG a OMA MK v rámci grantového projektu Free Cinema o.p.s. „Jak uvést film“.

The experimental filmmaker Jan Kulka is going to present his passion for cinematgraphy, as shown in the ingenious projection device, the “Forefather Projector”. During the workshop, the audience will have the opportunity to get acquainted with the device in detail. Kulka’s prototype offers yet another validation of the fact that creative work can bring the audience not only an emotional and moral catharsis, but also a form of a didactical conclusion.

Establishment of this part of the specialized program was supported SFKMG and OMA MK as part of the grant project of Free Cinema o.p.s., “How to Release a Movie”.