EXPERIMENTÁLNÍ FILM: JAK SE DOSTAT K DIVÁKŮM?
EXPERIMENTAL FILM: HOW TO REACH AN AUDIENCE?
Událost Vstupenky

Popis / Description: panelová diskuze s prezentacemi existujících a vznikajících modelů šíření experimentálníchfilmů / panel discussion with a presentation on models of experimental film distribution that are in place or are being formed
Moderuje / Moderated by: Tereza Czesany Dvořáková
Délka / Duration: 120 min