7 LET MAGAZÍNU FULL MOON
7th ANNIVERSARY OF THE FULL MOON MAGAZINE

Popis / Description: vernisáž výstavy / exhibition opening 
www.fullmoonzine.cz

Událost Vstupenky

Sedm let, sedmdesát sedm čísel. Přes všechny sázky na brzký zmar časopisu nebo dokonce tištěných magazínů obecně je Full Moon stále na scéně, v mnoha ohledech dospělejší, silnější a snad i o něco chytřejší. Kromě spousty časopisů stihl úplňkový tým vydat více než tři desítky hudebních nosičů, dvě knihy, uspořádat desítky koncertů, několik ročníků talentových soutěží, hudebních i grafických, a několik výstav. Přes několik změn formátu, papíru a ceny se s (téměř) každým úplňkem na pultech objevuje nové vydání. Sedm let, sedmdesát sedm čísel, jedna velká výstava.

Seven years, seventy-seven issues. In spite of all the predictions of an early failure or the disappearance of printed magazines altogether, Full Moon is still here, in many respects more mature, stronger and perhaps wiser. Much has happened ever since the beginning. The Full Moon team has managed to publish more than thirty recordings of music, two books, organize dozens of concerts, several annual talent competitions in both music and graphic design, and several exhibitions. Despite several changes in format, paper and price, it regularly appears on counters with (almost) every new full moon. Seven years, seventy-seven issues, one large exhibition.