KINO EFFENBERGER
Vstupenky

Režie / Directed by: Jakub Felcman
Scénář / Screenplay: Vojtěch Mašek
Hudba / Music: Karel Valdauf, Pavel Ludikar, Jiří Šlitr
Výtvarník / Art director: Vojtěch Mašek
Kamera / Camera: Jiří Maxa
Střih / Editing: Hedvika Hansalová
Výroba / Producer: Anna Kopecká, Kamera Oko, FAMU, Bocalup Films France
Obsazení / Cast: Markéta Pokorná, Čestmír Kopecký, Karolina Voňková, Radim Špaček, Anna Hanáková
Země / Country: Česká republika, Francie / Czech Republic, France
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 70 min
Nosič / Medium: různé / various
Jazyk / Language: česky / Czech
Světová premiéra / World premiere

Kino Effenberger je příběhem člověka, který propadl kouzlu jednoho řemesla a našel pro něj u sebe i vlohy. Jenomže mu nedovolili používat nástroje, s nimiž se to kouzelné řemeslo dělá. Kino Effenberger je film o tom, jak si s tím ten člověk poradil. Kino Effenberger je film proměnlivého obsahu, obsahující v sobě i řadu nekinematografických prvků. Každé představení Kino Effenberger je původní.

Kino Effenbergerr is a story of a man who has fallen under the spell of a craft and found his talent for it. But he is not allowed to use the tools needed for this magical craft; Kino Effenberger tells us story of how the man coped with it. Kino Effenberger is a film of variable content and includes a number of non-cinematographic elements. Each Kino Effenberger screening is original.

Jakub Felcman
Absolvent katedry scénáristiky FAMU a filmových studií FF UK. Studoval také dokument na FEMIS v Paříži. Připravuje Výbor české samizdatové a exilové filmové publicistiky. Jeho hlavní profesí je nicméně filmové kurátorství a dramaturgie. V celovečerním hraném filmu debutoval dramaturgií filmu Petra Václava Nikdy nejsme sami, v televizi pořadem Tomáše Pospiszyla a Marka Thera AVU AVU. Vede MFF Ostrava Kamera Oko (Zvláštní Cena Andreje Stankoviče v r. 2012), vedl program Fresh Film Festu. Byl vedoucím dramaturgem tvůrčí skupiny Čestmíra Kopeckého v České televizi od roku 2013 až do rozpuštění skupiny v roce 2014. Publikuje filmové studie a rozhovory v časopise Cinepur aj.

Graduate of the Department of Screenwriting at the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) and Film Studies of the Faculty of Arts at the Charles University. He also studied Documentary at FEMIS in Paris. Prepares the Committee of Czech Samizdat and Exile Film Journalists / Výbor české samizdatové a exilové filmové publicistiky. But his main vocation is curatorship and dramaturgy. His dramaturgy debut in feature film took place in Petr Václav’s We Are Never Alone, an on TV in Tomáš Pospiszyl’s and Marek Ther’s show AVU AVU. He is the head of MFF Ostrava Kamera Oko (Andrej Stankovič Special Award in 2012), he managed program of Fresh Film Fest. He used to work as Head Dramaturge of TS of Čestmír Kopecký in ČT since 2013 until dissolution of the group in 2014. Publishes film studies and interviews in the Cinepur magazine, among others.