MIKROPORT
MIKROPORTPLAY
Vstupenky

Filmy / Films: Patricia Santos Núňez, Anticorro – Matěj Piňos, Zvuk pod vobraz, Anatomie pavouka
Zvuk / Sound: Ondřej Černohorský, Anna Jesenská, Barbora Tatiana Krobová, Adam Levý, Martin Stýblo
Režie / Directed by: Jakub Kučera, Matěj Piňos, Damián Vondrášek, Vojtěch Kiss
Kamera / Camera: Patricia Santos Núňez, Matěj Piňos
Producent / Producer: FAMU

Jak důležitý je zvuk pro audiovizuální dílo? Může být práce zvukaře kreativní a jak vlastně poznáme dobrý zvuk? Nový program Mikroport je věnovaný práci zvukařů ve filmu. Představí pět krátkých filmů nastupující české zvukařské generace. Dramaturgové Marienbad Film Festivalu letos poprvé oslovili mladé zvukaře a zvukařky, aby sami vybrali práci, kterou považují za nejlepší či nejzajímavější, a prezentovali se s ní na festivalu.

How important is audio for the audiovisual work? Can sound engineer’s work be creative and how do we recognize good sound? The new Mikroport program is dedicated to the work of sound engineers in films. It will introduce short films of the emerging Czech sound generation. Marienbad Dramaturges addressed five young sound engineers to choose one of their works they considered to be the best or the most interesting, and personally present it at the festival.

Ondřej Černohorský, Anna Jesenská, Barbora Tatiana Krobová a Martin Stýblo jsou studenty Katedry zvukové tvorby, FAMU, Adam Levý tuto katedru již absolvoval v roce 2013.

Ondřej Černohorský, Anna Jesenská, Barbora Tatiana Krobová and Martin Stýblo are students of the Department of Sound Design at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU), Adam Levý has graduated from the Department in 2013.