Ani Nicota Není Bez stínu
NOT EVEN NOTHING CAN BE FREE OF GHOSTS
Vstupenky

Režie / Directed by: Rainer Kohlberger
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Rainer Kohlberger
Zvuk / Sound design: Rainer Kohlberger
Země / Country: Rakousko – Německo / Austria – Germany
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 11 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Rainer Kohlberger – jako věrný nástupce avantgardních hnutí 20. století v jejich touze po hledání technických a estetických experimentů – využívá dosyta možností, které poskytují současné digitální projekční technologie. Své snímky vytváří v nestandardně rychlé frekvenci 30 snímků za sekundu. Nevidíme žádné klasické záběry, nýbrž vizualizace impulzů a světelných vln, které se k nám přibližují z „horizontu“ umístěného uprostřed projekčního prostoru.

As a devoted successor of the avant-garde movement of the 20th Century in their need to search for technical and esthetic experiment, he uses current means of digital screening technology to their full potential. He creates his work in an unusually fast 30 images per second speed. We don’t see typical screen shots but a visualization of impulses and light waves that are approaching us from the “horizon” placed in the middle of the screening area.

Film uvádíme za podpory Přehlídky rakouských krátkých filmů „Österreichische Kurz lmschau“ ve spolupráci Rakouského ministerstva zahraničí a Rakouské filmové akademie. Za zprostředkování děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru.

We present the film with the support of the Festival of Austrian short films “Österreichische Kurz lmschau”, in cooperation with The Austrian Ministry of Foreign Affairs and The Austrian Film Academy. We thank The Austrian Cultural Forum for their mediation.

Rainer Kohlberger
Narodil se v roce 1982 v Linci, žije v Berlíně. Absolvoval obor multimediální umění na Vysoké škole v Salcburku. Působí jako umělec v oblasti videoartu a mediální tvorby. Své algoritmicky generované obrazy využívá v prostorových instalacích, experimentálních lmech a živých vizualizacích. Kohlbergův reprodukční vizuální jazyk se pohybuje – podle jeho vlastních slov – „mezi hrou s konkrétními formami a estetikou“. Za své dílo získal několik ocenění.

He was born in Linz in 1982 and lives in Berlin. He graduated in Multimedia Arts at the University of Salzburg. He works as an artist in video art and media production. He uses his algorithmically generated images in space installations, experimental films and live visualizations. Kohlberg’s reproductive visual language exists – in his own words – “in between playing with specific forms and aesthetics”. He has won several awards for his work.