Bez názvu
UNTITLED
Vstupenky

 

Režie / Directed by: Björn Kämmerer
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Björn Kämmerer
Kamera / Camera: Robert Oberrainer
Světla / Lighting: Thomas Lehner
Země / Country: Rakousko / Austria
Rok / Year: 2016
Délka / Duration: 4 min
Nosič / Medium: 35 mm
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues
Česká premiéra / Czech premiere

Autor Björn Kämmerer ve svých filmech systematicky zobrazuje konkrétní materiální objekty a podrobuje je detailní vizuální analýze, která přináší nové makroskopické kontexty. Ve filmu Bez názvu podrobuje svému zkoumání banální objekt naší každodennosti – okenní roletu. Čisté vertikální linie, více či méně patrné pohyby objektu zkoumání a práce s barevnými světly přivádí diváka k různým kontextům – strukturálním filmem počínaje a klišé filmu noir konče.

In his films, the author Björn Kämmerer systematically depicts concrete material objects and subjects them to a detailed visual analysis that brings about new, macroscopic contexts. In the film Untitled, he examines a banal everyday object – a window blind. The clean, vertical lines, more or less obvious movements of the object, and his work with lights of different color make the viewer think of different contexts – from structural film to the cliché of film noir.

Björn Kämmerer
Narodil se v roce 1977 v německém Stralsundu. Vyrostl v Berlíně, žije a pracuje ve Vídni. Studoval Univerzitu umění a průmyslového designu v Linci a Akademii výtvarných umění ve Vídni. Posledních 14 let tvoří v oblasti filmu a video artu, ve svých filmech systematicky pracuje s 35mm filmem. V roce 2013 se zúčastnil skupinového projektu Vertical Cinema zaměřeného na tvorbu a uvádění experimentálních filmů na vysoké, vertikální plátno.

He was born in 1977 in Stralsund, Germany. He grew up in Berlin, lived and worked in Vienna. He studied at the University of Arts and Industrial Design in Linz and the Academy of Fine Arts in Vienna. For the last 14 years, he has been working in lm and video art and has been systematically using 35mm films. In 2013, he participated in the group project Vertical Cinema, focusing on production and exhibition of experimental films on a high, vertical screen.