Dovnitř, skrz a ven
IN, OVER & OUT
Vstupenky

Režie / Directed by: Sebastian Brameshuber
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Sebastian Brameshuber
Kamera / Camera: Klemens Hufnagl
Střih / Editing: Sebastian Brameshuber
Zvuk / Sound design: Simon Apostolou
Koproducenti / Co-Producers: Film OG Südufer, Le Fresnoy, Sebastian Brameshuber
Programování / Programming: Martin Reinhart, Matthias Schellander, Matthias Strohmeier
Země / Country: Rakousko – Francie / Austria – France
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 10 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: anglicky / English

Pocta bratrům Lumiérům a jejich filmu Dělníci odcházející z Lumièrovy továrny v Lyonu vzniklo více, málokterá z nich reflektuje audiovizuální média tak důsledně, jako to dělá snímek Dovnitř, skrz a ven. Dvanáct kamer stojících těsně vedle sebe zaznamenává různými technologiemi a na různé formáty stejné děje u vstupu do budovy francouzské umělecké školy Le Fresnoy. Sebastian Brameshuber si jemně a vtipně zahrává s paralelitou a opakováním, časem a prostorem i rytmem.

There are many homages to the brother Lumieres and their film Workers leaving the Lumiere Factory in Lyon, but not many reflect audiovisual media so meticulously as the film In, Over & Out. Twelve cameras placed right beside each other record the same event at the entrance of the French art school in Le Fresnow, using different technologies and formats. Sebastian Brameshuber plays gently and humorously with parallel features and repetition, time and space, as well as rhythm.

Sebastian Brameshuber
Narodil se v roce 1981 v Gmundenu. Žije ve Vídni a v Roubaix ve Francii. Studoval divadelní a filmovou tvorbu na Univerzitě užitého umění ve Vídni a během studia absolvoval stáž ve filmovém studiu Le Fresnoy ve Francii. Experimentální videotvorbě se začal věnovat v roce 2004 v autorské dvojici s rakouským umělcem Thomasem Draschanem pod pseudonymem Ford Brothers. Jeho práce, která vedle volné experimentální tvorby zahrnuje také dokumentární filmy, se dostala na významné filmové festivaly. Snímek Muezzin (2009) měl premiéru na MFF Karlovy Vary.

He was born in 1981 in Gmunden. He lives in Vienna and Roubaix in France. He studied theatre and film at the University of Applied Arts in Vienna, and studied at the Le Fresno Film Studio in France. Together with the Austrian artist Thomas Draschan, he began experimental video production in 2004, under the pseudonym Fordbrothers. His work, which, besides free experimental work also includes documentary films, has reached important film festivals. Muezzin (2009) premiered at the Karlovy Vary IFF.