Nepřítomný
ABSENT
Vstupenky

Koncept a realizace / Concept & Realisation: Nikki Schuster
Hudba / Music: Ignatz Bee
Zvukový mix / Sound mix: Sebastian Mülle
Produkce / Production: Nikki Schuster
Výroba / Producer: Fiesfilm
Země / Country: Rakousko – Bolívie – Bosna a Hercegovina – Chorvatsko – Německo – Mexiko – Španělsko / Austria – Bolivia – Bosnia and Herzegovina – Croatia – Germany – Mexico – Spain
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 7 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Ve své mezinárodní sérii Recyclers povýšila animátorka a zvuková designérka Nikki Schuster odpadky na hlavní objekty, jejichž prostřednictvím jsou divákům představeny konkrétní světové metropole. Zbytné předměty a opuštěný dům jsou také prostředím jejího filmu Nepřítomný. Autorka s využitím klasické pookénkové animace s dětskou náruživostí zkoumá, co je uvnitř a ještě hlouběji. V některých momentech se svými surrealistickými kompozicemi blíží poetice Jana Švankmajera. Film získal v roce 2016 mj. Hlavní cenu v kategorii Studentský film na Anifilmu.

In her international series Recyclers, the animator and sound designer Nikki Schuster upgraded trash, with which the viewers are shown different capitals around the world, to the main subject of her work. Useless objects and an abandoned house are also the environment of her lm Absent. The author uses stop motion animation with a childlike enthusiasm to examine what is inside and deeper in. In certain moments, her surrealistic compositions are, in certain aspects, similar to Jan Švankmajer’s style. The film was awarded in 2016, among others, in the Student Film Award at Anifilm.

Film uvádíme za podpory Přehlídky rakouských krátkých filmů „Österreichische Kurz lmschau“ ve spolupráci Rakouského ministerstva zahraničí a Rakouské filmové akademie. Za zprostředkování děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru.

We present the film with the support of the Festival of Austrian short films “Österreichische Kurz lmschau”, in cooperation with The Austrian Ministry of Foreign Affairs and The Austrian Film Academy. We thank The Austrian Cultural Forum for their mediation.

Nikki Schuster
Narodila se v roce 1974 v Rakousku. V současné době žije a pracuje jako animátorka a zvuková designérka v Berlíně. V roce 2001 založila vlastní společnost Fiesfilm. Vedle svých filmových projektů spolupracuje s divadly, televizí, podílí se na mnoha výtvarných projektech a vede animační workshopy. V roce 2010 působila na rezidenci v Paříži, Buenos Aires a Taipeii, kde natáčela svou sérii Recyclers.

She was born in 1974 in Austria. Currently, she lives and works as an animator and sound designer in Berlin. In 2001, she set up her own company, Fiesfilm. Alongside her film projects, she also cooperates with theatres, television, takes part in many fine arts projects and leads animation workshops. In 2010, she had residencies in Paris, Buenos Aires and Taipei, where she filmed her series Recyclers.