Shut Up Moon
Vstupenky

Režie / Directed by: Gudrun Krebitz
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Gudrun Krebitz
Hudba / Music: Marian Mentrup
Zvuk / Sound: Marian Mentrup
Země / Country: Rakousko – Velká Británie / Austria – Great Britain
Rok / Year: 2014
Délka / Duration: 4 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: anglicky / English

Inspirací minimalistického animovaného filmu jsou myšlenky ve chvíli nespavosti, kdy už si přejeme být na druhém břehu, a nejsme vlastně ani úplně probuzeni. Hlavní hrdinka mumlá své vize a tužka autorky filmu je v „ilustrativních“ kresbách surreálně podtrhuje. Technologie absolutní animace umožňuje stejně neomezené možnosti, jako mají naše myšlenky pár minut před usnutím.

This minimalistic animated film is inspired by the thoughts we have when we suffer from insomnia, when we wish to be on the other side, and when we are not entirely awake either. The main character mumbles her visions and the authors pencil surrealistically emphasizes those in “illustrative” drawings. Technology of absolute animation gives limitless possibilities in the same way our thoughts do a few minutes before we fall asleep.

Gudrun Krebitz
Narodila se v roce 1980 ve Štýrském Hradci. Absolvovala Vysokou školu filmovou a televizní v německém Babelsbergu a později animaci na Royal College of Art v Londýně. Věnuje se autorské absolutní animaci, experimentálnímu filmu i tvorbě hudebních videí.

She was born in 1980 in Graz. She graduated from the Film and TV School in Babelsberg, Germany, and later at the Royal College of Art in London. She works with absolute animation, experimental film and music videos.