Toutes Directions
Vstupenky

Režie / Directed by: Billy Roisz, Dieter Kovačič
Koncept a realizace / Concept & Realisation: Billy Roisz, Dieter Kovačič
Zvuk / Sound: Dieter Kovačič, Martin Siewert
Hudba / Music: Radian, Dieter Kovačič, Billy Roisz
Kamera / Camera: Lisbeth Kovačič, Dieter Kovačič, Billy Roisz
Střih / Editing: Billy Roisz
Kompozice / Compositing: Billy Roisz
Barevné korekce / Color grading: Andi Winter
Země / Country: Rakousko / Austria
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 13 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues
Česká premiéra / Czech premiere

Třináctiminutová road movie do noci, ve které se reálné věci rozostří, aby se zjevily v čisté formě, čistém pohybu, čistém světle a čistém zvuku. Cesta a zvuk elektronických kytar evokuje western. Záběry se s jízdou zrychlují a zase kontemplativně prodlužují, obrazy se násobí, jízda krajinou zůstává. Kraťoučké šoty ve stylu rodinných filmů střídají zpomalené záběry krajiny. A pak přijde noc a do obrazu krajiny vstupuje nečekané světlo projekce.

A thirteen-minute road movie of a journey into the night, during which real objects become fuzzy, just to appear in clear form again, in clear movement, clear light and clear sound. The journey and sound of electronic guitars evokes a western movie. The shots become faster and then contemplatively slow down again during the drive. Very short shots in the style of family films alternate with slow motion shots of landscape.

Billy Roisz
Narozena v roce 1967. Žije a pracuje ve Vídni. Patří k nejznámějším osobnostem rakouské experimentální scény. Zaměřuje se na vyjádřování experimentální hudby ve filmovém obrazu. Inspiruje se prvky minimalismu a konceptuálního umění. Podílela se na organizaci a programu REHEAT festivalu. Získala několik ocenění. Její filmy jsou uváděny na významných filmových festivalech (mj. Berlinale).

She was born in 1967. She lives and works in Vienna. She belongs to the most notable personalities of the Austrian experimental scene. She focuses on expression of experimental music in film imagery. She is inspired by elements of minimalism and conceptual art. She has participated in the organizaing and creating the program of the REHEAT festival. She has received several awards. Her films have been featured at major film festivals (including Berlinale).

Dieter Kovačič
Narodil se v roce 1973 ve Štýrském Hradci, žije a pracuje ve Vídni jako hudebník, programátor, skladatel a videoumělec. Komponuje hudbu pro divadelní, operní inscenace, video a jiné instalace a výstavy. S různými orchestry i menšími formacemi vystupoval po celém světě. V sólové dráze je známý mj. pod pseudonymy dieb13, dieb14 nebo Takeshi Fumimoto. Od roku 2001 spolupracuje s Billy Roisz, s níž vytváří společné experimentální filmy a videa.

He was born in Graz in 1973 and lives and works in Vienna as a musician, Programer, composer and video artist. He composes music for theatre, opera, video and other installations and exhibitions. He has performed with various orchestras and smaller formations all over the world. In his solo career, he is known under pseudonyms such as dieb13, dieb14 or Takehi Fumimoto. Since 2001, he has been working with Billy Roisz to create collaborative experimental films and videos.