Změna 109
ALTERATION 109
Vstupenky

Režie / Directed by: LIA
Koncept a realizace / Concept & Realisation: LIA
Hudba / Music: @c, JPF
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 7 min
Nosič / Medium: digitální soubor / digital le
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues
Česká premiéra / Czech premiere

Filmem Změna 109 představujeme hnutí rakouského experimentálního videoartu, které v mnohém navazuje na strukturální film. Jednoduché geometrické tvary a minimalistické zvuky se postupně násobí, rozvíjejí svou dynamiku a zaplňují kompozici. Digitální médium a kód jsou reflektovány na mnoha úrovních – zdůrazněním fází pohybu objektů, jejich nahodilostí, přítomností dojmu počítačového prostoru. V poslední části snímku se nečekaně objevuje prvek analogové hudby – bicí ve zvuku jsou reflektovány nástupem barevných tónů v obraze.

The film Alteration 109 represents the movement of Austrian experimental video art, which in many ways follows up on structural film. Simple geometrical shapes and minimalist sound gradually multiply on many levels – emphasis on phases of movement of objects, their randomness, the presence of computer-like space. In the last part of the film, the element of analogue music appears unexpectedly – drums in the sound are reflected by the onset of color tones in the image.

LIA
Narodila se ve Štýrském Hradci. Studovala Vysokou školu módního designu a oděvních technik ve Vídni, kde dosud žije a pracuje. Je považována za jednu z průkopnic digitálního umění a net artu. V této oblasti je aktivní již od roku 1995. Jako tvůrkyně se pohybuje v široké oblasti mezi videem, performancí, tvorbou softwarů, instalacemi, sochařstvím, projekcemi a digitálními aplikacemi. Vystavuje v rámci předních expozic výtvarného umění v Evropě i v zámoří.

She was born in Graz. She studied the College of Fashion Design and Clothing in Vienna, where she still lives and works. She is considered one of the pioneers of digital art and net art. She has been active in this area since 1995. As an artist, she uses a wide range of platforms, in between video, performance art, creating software, installations, sculpture, projection and digital application. She takes part in leading fine arts exhibitions in Europe and overseas.