4/4 PRELUDIUM C DUR
4/4 PRELUDE C MAJOR
Vstupenky

Režie / Directed by: Dominik Krutský
Kamera / Camera: Edita Kainrathová, Martin Čihák
Střih / Editing: Kateřina Krutská Vrbová
Zvuková dramaturgie / Sound editing: Georgij Bagdasarov
Zvuk / Sound: Vojtěch Záleský, Adam Lanči
Produkce / Production: David Havas
Výroba / Producer: FAMU
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 45 min
Nosič / Medium: digitální projekce (výchozí materiál 16mm film) / digital screening (16mm film)
Jazyk / Language: česky s anglickými titulky / Czech with English subtitles

Celý život předstíráme, že se nás to netýká, přitom každý den sami v sobě onen dotyk vnímáme stále silněji. Vzpomínáme na dobu, kdy nás žádná otázka nebolela, kdy jsme ještě nevěděli, že „jsem“ znamená i že „nebudu“. Ve kterou chvíli se naše perspektiva změní? Jaký je rozdíl mezi skutkem a výmyslem a jak jeden nebo druhý zachytit? Dokumentárně vymyšlený nepříběh o pocitech jednoho i více lidí. 4/4 preludium bez fugy. Johann Sebastian Bach.

Our whole lives we pretend that it doesn’t concern us, when in fact, day by day, we can feel within how more and more touched we become. We can remember the times when there weren’t questions that could hurt us, the times when we we- ren’t aware that “me being” would also mean “me not being” one day. And how do we identify that moment when our perception changes? What is the di erence between doing and ction, and how do we capture either of them? e ctional do- cumentary non-story about the feelings of one or more people. 4/4 prelude without the fugue. Johann Sebastian Bach.

Dominik Krutský (1985)
Vystudoval střihovou skladbu na pražské FAMU. V současnosti se věnuje své profesi, ale vytváří také vlastní autorské lmy, na kterých pracuje jako scenárista, střihač a kameraman.

He studied editing at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). He cur- rently works in his professional eld, but also creates his own creative lms, working as a screenwriter, editor, lm photographer.