HR4D3C
Vstupenky

Režie / Directed by: Michal Plodek
Kamera / Camera: Adam Černich
Střih / Editing: Sára Tesfaye
Produkce / Production: František Horvát
Výroba / Producer: Univerzita Tomáše Bati
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2016
Délka / Duration: 8 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Michal Plodek a jeho kolegové patří do nejmladší generace autorů, pro které je typické, že jejich dospívání zevrubně ovlivnilo hraní počítačových her, u nichž strávili stovky hodin. HR4D3C rekonstruuje autorovo rodiště, Hradec Králové, právě v horizontu virtuální reality. Stírá se tak hranice mezi zkušeností fyzickou a virtuální.

Plodek and his colleagues are part of the youngest generation of authors, who have typically been largely in uenced by playing video games, over which they spent hundreds of gaming hours when growing up. In a horizon of virtual reality, HR4D3C reconstructs the authors birthplace, Hradec Králové, Consequently, blurring the line between physical and virtual experience.

Michal Plodek (1994)
Je součástí uskupení Reaper Death Seal Corporation a Blazin Bullets, spoluzakládal BCAA systém. Momentálně žije v Praze a věnuje se djingu, hudební produkci a VR.

Is part of Reaper death seal corporation and Blazin Bullets groups and he co-founded the BCAA system. He currently lives in Prague and works as a DJ, in music production, and VR.