PRAHA!
PRAGUE!
Vstupenky

Režie / Directed by: Matyáš Trnka
Hudba / Music: Martin Klusák
Zvuk / Sound: Peter Hilčanský
Produkce / Production: Kristýna Hněvsová, Karolína Pojarová
Výroba / Producer: FAMU, Ani lm
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2016
Délka / Duration: 12 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Prahu ročně navštíví miliony turistů. Nemění davy lidí její tvář? Je ještě možné městu nějak pomoci? Autor zvolil animační techniku pixilace, prostřednictvím které rozehrál komplexní portrét města jako živého organismu, který se návalu turistů vzpírá. Pro film je příznačné, jakým způsobem pracuje s rytmikou a filmovým časem. Divák může díky tomu zakusit katarzi, která se obejde bez jakékoliv herecké akce anebo dialogu.

Prague is visited by millions of tourists every year. Don’t the crowds of people change its image? Is it still possible to help the city? The author chose the animation technique of pixelation, through which he depicts a complex portrait of a town as a living organism that tries to defy the hoards of tourists. Working with rhythms and timing is significant of this film. The viewer can therefore experience a catharsis, without needing an acting performance or dialogue.

Matyáš Trnka (1981)
Výtvarník, animátor a režisér. Vystudoval animovanou tvorbu na FAMU. Od roku 2015 působí jako pedagog na Vyšší odborné škole Václava Hollara, kterou v letech 2007–2009 sám absolvoval.

Is an artist, animator and director. He studied animated work at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). Since 2015, he has been working as a teacher at Václav Hollar’s Higher Technical School, which he himself studied in 2007–2009.