PRINZ ABERJAJA
Vstupenky

Režie / Directed by: Anatol Vitouch, Ondřej Cikán
Předloha / Based on: Ondřej Cikán, Božena Němcová
Hudba a zvuk / Music and sound: Adam Voneš
Kamera / Camera: Šimon Dvořáček
Střih / Editing: Marie Klein
Výroba / Producer: Ondřej Cikán, Die Gruppe
Obsazení / Cast: Paula Beer, Ondřej Cikán
Země / Country: Česká republika – Rakousko / Czech Republic – Austria
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 10 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: německy s českými titulky / German with Czech subtitles

Princezna netuší, jestli miluje svého prince nebo rytíře, který ji zachránil před drakem. Posléze pochopí, že princ, rytíř i její němý sluha jsou tím samým mužem. Adaptace české pohádky Princ Bajaja ze sbírky Boženy Němcové podle básně Ondřeje Cikána.

The princess does not know anymore, whether she loves the prince or the knight, who saved her from the dragon. Then she realizes that her mute and blind servant, the prince and the knight are the same person. An adaptation of a Czech fairy tale and of a poem by Ondřej Cikán.

Ondřej Cikán (1985)
Studoval starořečtinu a latinu ve Vídni. Vedle práce na disertaci o starověkých románech působí jako spisova-tel, překladatel a filmový režisér. Publikoval několik knih v němčině. Společně s Antonínem Šilarem byl korežisérem fimu Menandros & Thaïs. V roce 2002 založil s Anatolem Vitouchem literární, divadelní a filmovou skupinu Die Gruppe.

He studied ancient greek and latin in Vienna. Besides his doctoral studies about ancient novels he works as writer, translator and film director. He published several books in german. As co-director with Antonín Šilar he worked on the feature lm Menandros & Thaïs. In 2002 he founded the literature, theatre and film group Die Gruppe together with Anatol Vitouch.