PŘEDSTAVENÍ
PERFORMANCE
Vstupenky

Režie / Directed by: Lea Petříková
Zvuk / Sound: Vojtěch Zavadil
Kamera / Camera: Vishal Vittal
Střih / Editing: Jan Rousek
Produkce / Production: Jakub Rálek
Výroba / Producer: FAMU
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 9 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

V hlavních rolích světlo, vodní živel a publikum. Představení je jemným audiovizuálním komentářem k uměleckému vývoji druhé poloviny 20. století akcentujícímu obrat ke každodennosti a přírodě (land art, arte povera, John Cage atp.), zároveň tichou a z odstupu vedenou demonstrací vlastní poetické kvality vyvolané situace přírodního představení.

Featuring light, the element of water, and an audience. This performance is a gentle audiovisual commentary on art developing in the second half of the 20th century, accentuating a tendency toward everyday life and nature (land art, arte povera, John Cage, etc.), and also a distanced demonstration of it own poetic qualities, brought about by the situation of performance in nature.

Lea Petříková (1992)
Vizuální umělkyně, která pracuje především s pohyblivým obrazem. Absolvovala v Centru audiovizuálních studií na FAMU. V současné době pokračuje v magisterském programu Ateliéru supermédií na VŠUP v Praze a od roku 2017 také v doktorském programu na FAMU. Účastnila se řady festivalů a výstav. V roce 2015 byla finalistkou ESSL ART AWARD, v roce 2016 jí byla udělena Cena poroty na festivalu Madatac v Madridu; v roce 2016 také získala Hlavní cenu festivalu Zlatý voči. Za sebou má několik samostatných výstav – naposledy Vyvážení / Balanced v GAMU – a řadu skupinových. Své filmy prezentovala na světových festivalech, např. Athens Digital Arts Festival, 2016, Madatac 07, 2016 a 08, 2017 nebo Alchemy Film & Moving Image Festival ve Skotsku, 2017. Spolupracovala na divadelních a dokumentárních projektech, zabývá se rovněž teoretickým výzkumem.

Visual artist working mainly with moving image. She graduated from the Center for Audiovisual Studies at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). She is currently pursuing her Masters at the Atelier of Supermedia at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague and has also been in the doctoral program at FAMU since 2017. She has participated in many festivals and exhibitions. In 2015, she was the finalist of the ESSL ART AWARD and was awarded the Jury Prize at the Madatac Festival in Madrid in 2016; In 2016, she also won the main prize at the Zlatý voči festival. She has had several separate exhibitions – the latest Balanced / Vyvážení in GAMU – and a number of group shows. She has been featured at world festivals such as the Athens Digital Arts Festival, 2016, Madatac 07, 2016 and 08, 2017, or the Alchemy Film & Moving Image Festival in Scotland, 2017. She has collaborated on theatre and documentary projects, and is also active in theoretical research.