REKONSTRUKCE PRŮMYSLU
RECOVERING OF INDUSTRY
Vstupenky

Režie / Directed by: Andrea Slováková
Dramaturgie / Dramaturgy: Zdeněk Holý
Hudba / Music: Viktor Tverdochlibov
Kamera / Camera: Lukáš Hyksa
Střih / Editing: Jana Vlčková
Produkce / Production: Jitka Kotrlová
Výroba / Producer: Vernes
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 20 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Metrický film zobrazující vývoj českého průmyslu v posledních šesti letech. Proměny automobilového, chemického a těžkého průmyslu jsou zachyceny v šestiminutových kompozicích, které na sebe vrství záběry továren. V každé vrstvě dochází k manipulaci jednoho z obrazových parametrů (sytost, kontrast, jas apod.), a to podle proměn ekonomických ukazatelů daného průmyslového odvětví (tržby, zakázky, počet zaměstnanců, výše mezd atd.).

This metric film portrays the development of Czech industry in the past six years. The transformation of automobile, chemistry and heavy industry is captured in individual, six minute long compositions that layer shots of factories. Each layer undergoes a change in one of the image parameters (hue, contrast, brightness etc.) based on the changes of economic data of a given industry field (profits, contracts, number of employees, salaries, etc.).

Andrea Slováková (1981)
Dokumentaristka, kurátorka a pedagožka. Vystudovala mediální studia na Univerzitě Karlově a dokumentaristiku na FAMU. V letech 2003–2011 pracovala v produkčním týmu MFDF Ji.hlava. V letech 2012–2015 pak jako ředitelka Nakladatelství AMU. Publikuje odborné články a přednáší na Masarykově univerzitě v Brně.

Documentary filmmaker, curator, teacher. She studied Mass Media Studies and Film Studies at Charles University in Prague. She is now nishing her postgraduate studies in documentary and filmmaking at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). In 2003–2011, she worked in the management of the Jihlava International Documentary Film Festival. In 2012–2015, she was the Director of AMU Press – the publishing house of the Academy of Performing Arts in Prague. She publishes articles in different film magazines and teaches documentary cinematography at Masaryk’s University in Brno.