STOPY, STŘEPY, KOŘENY
TRACES, FRAGMENTS, ROOTS
Vstupenky

Režie / Directed by: Květa Přibylová
Scénář / Screenplay: Květa Přibylová
Zvuk / Sound: Jan Richter
Kamera / Camera: Květa Přibylová
Střih / Editing: Květa Přibylová
Produkce / Production: Kristýna Hněvsová
Výroba / Producer: FAMU
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2016
Délka / Duration: 25 min
Nosič / Medium: digitální projekce (výchozí materiál 16mm film) / digital screening (16mm film)
Jazyk / Language: česky s anglickými titulky / Czech with English subtitles

Osobní, niterná, filmová báseň o prolínání a prorůstání minulého a přítomného, mrtvého a živého. Stopy jsou otisky minulosti v přítomném. Střepy jsou výsledky náhlé změny stavu, rozbití kontinuity mezi minulým a přítomným. Kořeny jsou spojením a poutem k minulému.

A personal and inner film poem about the blending and ingrowth of the past and the present, the dead and the living. Traces are the imprints of the past in the present. Fragments are the result of the sudden change of state, the shattering of the continuity between the past and the present. Roots are the connection and the bond to the past.

Květa Přibylová (1987)
Absolventka katedry dokumentární tvorby FAMU překračuje ve své tvorbě žánrové charakteristiky tím, že nepřejímá cizí vzory, ale buduje poetiku vlastní. Přibylová natáčí krátkometrážní a středometrážní poetické eseje. Její filmy jsou opakovaně uváděny na MFDF Ji.hlava: Fair Baby (2009), Kecáš, kecáš, to je všecko, co umíš. Řekl Zelenina (2014). Zajímá ji prostor mezi dokumentárním, experimentálním a vědecko-populárním filmem. Baví ji nonsensově poetický přístup ke skutečnosti a především paradoxy. Žije v Praze.

The graduate of FAMU’s Documentary Film Department. She exceeds her genre characteristics in her work by not accepting other prescribed forms but creating her own poetics. Přibylová shoots short and medium-length poetic essays. Her films are repeatedly featured at the IDFF Ji.hlava: Fair Baby (2009), Talk, Talk, That’s all You Can Do He said Vegetables. She is interested in working in the area between documentary, experimental and popular science film. She enjoys a nonsense poetic approach to reality and especially using paradox. Květa Přibylová lives in Prague.