SUNRISE
Vstupenky

Režie / Directed by: Vít Pancíř
Hudba / Music: Pavel Navratowicz
Střih / Editing: Adam Brothánek
Výroba / Producer: Duracfilm – Kateřina Doležalová / Pavlína Kalendrová
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2015
Délka / Duration: 7 min
Nosič / Medium: digitální projekce / digital screening
Jazyk / Language: bez dialogů / no dialogues

Autorská animace. Hra s tvarem a časovou zákonitostí. Bílý kruh slunce na své dráze po obloze je hlavním protagonistou filmu. Jeho tvar kruhu a eliptický pohyb je zde metaforou rozmanitosti, konfliktnosti a křehkosti života. Není potřeba dodávat více. Jen se dívat.

A creative arts animation. A play on shape and time. The white circle of Sun on its orbit in the sky is the film’s protagonist. Its circular shape and elliptical movement is a metaphor for life’s diversity, con ict and fragility. No need to mention anything else. Just watch.

Vít Pancíř (1966)
Patří do střední generace experimentálních autorů. Živí se převážně jako animátor a kreslíř či výtvarník, natočil zhruba 20 krátkých filmů, víceméně nenarativních, tedy označitelných coby experiment, a jeden dlouhometrážní distribuční snímek Sestra.

Is one of the mid-generation, experimental authors. He makes a living mostly as an animator and cartoonist or artist, has made about 20 short films that are more or less non-narrative, therefore considered experimental, and one feature-length distribution film Sister.