EROTIKON
EROTICON
Vstupenky

Režie / Directed by: Gustav Machatý
Scénář / Screenplay: Gustav Machatý
Kamera / Camera: Václav Vích
Architekti / Set design: Julius Borsody, Alexander Hackenschmied
Výroba / Producer: Gem-Film
Obsazení / Cast: Ita Rina, Olaf Fjord, Karel Schleichert, Theodor Pištěk, Charlotte Suza, Luigi Serventi aj.
Země / Country: Československo / Czechoslovakia
Rok / Year: 1929
Délka / Duration: 68 min
Nosič / Medium: 35 mm
Jazyk / Language: české mezititulky / Czech intertitles
Nový hudební doprovod / Music: Jan Klusák
Hudební těleso / Orchestra: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně / West Bohemian Symphony Orchestra of Mariánské Lázně
Analogově restaurovaná verze z let 1993–1995/ Analog-restored version from 1993–1995

Němé „drama lásky o sedmi dílech“ natočil Gustav Machatý v letech 1928–1929. Skandální pověstí opředený film byl ještě před dokončením prodán do zahraničí. Jeho kosmopolitní charakter i ambice potvrzovalo také mezinárodní herecké obsazení. Námět napsal Vítězslav Nezval, v titulcích však uveden není, protože se obával konfliktu s kolegy z avantgardního sdružení Devětsil. Výlučnost Erotikonu nicméně nespočívá v námětu, ale v jeho formě. Kompozičně důmyslné záběry, sugestivní světelné kontrasty či podmanivé využívání vizuálních symbolů a dynamická montáž jsou dokladem režijního i kameramanského mistrovství i inspirace avantgardou. Premiéra proběhla v Karlových Varech, kde se také natáčely exteriéry filmu. Dílo talentovaného filmaře však při svém uvedení mělo smůlu.

The silent “seven part drama” was shot by Gustav Machatý in 1928–29. The infamously scandalous film had been sold abroad before even being finished. International casting also demonstrated its cosmopolitan character and ambitions. The story was written by Vítězslav Nezval, though he is not mentioned in the credits, as he was afraid of a conflict with his colleagues from the avant-garde group Devětsil. However, Eroticon is remarkable not in its story, but in its form. Shots sophisticated in their composition, suggestive light contrasts, compelling use of visual symbols, and dynamic montage, are all evidence of both directorial and cinematic mastery, as well as avant-garde inspiration. The premiere took place in Karlovy Vary, where the exteriors of the film were shot. The work of a talented filmmaker, however, was unlucky in its presentation.

Gustav Machatý
Narodil se jako Augustín Otokar Jan Machatý v roce 1901 v Praze do rodiny bohatého obchodníka a zmřel v roce 1963 v Mnichově. Začínal jako pomocník promítače a klavírista v kině. V osmnácti letech založil produkční společnost Geem-Film (později Gem-Film). Po několika krátkých filmech odjel v roce 1920 na dva roky do Hollywoodu, kde v různých profesích působil především u společnosti Universal. Po návratu z USA se prosadil jako režisér hraných dramat – Kreutzerova sonáta, Erotikon, světově proslulá Extase nebo modernistický snímek Ze soboty na neděli. Režijní styl těchto filmů byl v českém prostředí ojedinělý důrazem na formální vytříbenost a mezinárodní kontext. V roce 1936 odešel na pozvání společnosti MGM do USA, kde vedle několika málo hraných filmů natáčel dokumenty pro Úřad válečných informací. Na začátku 50. let se vrátil do Evropy a usadil se v Mnichově. Zde vedle ojedinělých filmových příležitostí vyučoval na filmové škole, psal a režíroval v rozhlase a divadle.

He was born Augustín Otokar Jan Machatý in 1901 in Prague to a wealthy merchant family and passed away in 1963 in Munich. He began as a screenwriter and pianist in a cinema. At the age of 18, he founded the production company Geem-Film (later Gem-Film). After having made several short films in 1920, he left to Hollywood for two years, where he had various jobs, mainly at Universal. After returning from the United States, he endeavored to act as a director of feature films, Kreutzer’s Sonatas, Eroticon, the world-famous Extasy, or the modernist From Saturday to Sunday. The directing style of these films was unique in the Czech environment with its emphasis on formal sophistication and international context. In 1936, he was invited by MGM and left to the USA, where, besides a few short films, he filmed documents for the Office of War Information. In the early 1950’s, he returned to Europe and settled in Munich. There, in addition to a few rare film opportunities, he taught at film school, and wrote and directed for the radio and theater.