JAKO Z FILMU
LIKE IN A MOVIE
Vstupenky

Režie / Directed by: Tomáš Svoboda
Režijní spolupráce / Co-Director: Jaromír Pesr
Scénář / Screenplay: Tomáš Svoboda
Zvuk / Sound: Sara Pinheiro
Kamera / Camera: Michal Černý
Produkce / Production: Hana Šťastná
Kostýmy / Costumes: Martina Jarolímová
Výroba / Producer: i/o post s.r.o, Jordi Niubó
Obsazení / Cast: Gabriela Míčová, Roman Zach, Martin Pechlát, Klára Melíšková, Jan Čtvrtník, Miroslav Krobot, Jiří Menzel
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 84 min
Nosič / Medium: DCP
Jazyk / Language: česky s anglickými titulky / Czech with English subtitles

Celovečerní film vizuálního umělce Tomáše Svobody není jen o fimu. Nejedná se o esejistickou úvahu o pohyblivém obraze. Není komediální historkou z jednoho letního odpoledne. Nelze jej vnímat jako záznam pracovního postupu. Není ani převyprávěným filmem. A už vůbec není o technologii vzniku filmového záznamu. Je o životě.

The feature film of the visual artist Tomáš Svoboda does not deal with the theme of film only. This is not an essay on moving image. It is not a comedy featuring one summer afternoon. It cannot be perceived as a recording of a work process. It is not a film story retold. And it is de nitely not about the creation of film technology. It’s about life.

Tomáš Svoboda
Je spoluzakladatel galerie Display a také čerstvým pedagogem na Akademii výtvarných umění, kde vede ateliér nových médií. Posledních několik let se zabývá filmovým vyprávěním a jeho vztahu k pojímání reality v běžné řeči. Galerie Tranzitdisplay je spoluproducentem jeho nového ambiciózního filmového projektu, ve kterém nabízí syntézu svého několikaletého konceptuálního myšlení.

Co-founder of the Display Gallery and has also just begun teaching at the Academy of Fine Arts, where he leads a new media studio. For the last few years, he has been dealing with filmmaking and its relation to perception of reality in common language. Gallery Tranzitdisplay is a co-production of his new, ambitious film project, in which he offers the synthesis of his several year long conceptual thoughts.