RECYKLITERATURA
RECYKLITERATURE
Vstupenky

Režie / Directed by: Vojtěch Mašek, Jakub Felcman
Scénář / Screenplay: Vojtěch Mašek, Jakub Felcman
Výtvarník / Art director: Vojtěch Mašek
Střih / Editing: Hedvika Hansalová, E m Groutskij
Obsazení / Cast: Anna Polívková, Ivana Uhlířová, Gabriela Míčová, Tereza Hofová, Ladislav Mrkvička, Kamil Švejda, Tomáš Palatý, Václav Rašilov,
Eduard Jenický, Lucie Roznětínská, Perla Kotmelová, Petr Lněnička, Petr Marek
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 50 min
Jazyk / Language: česky / Czech
Světová premiéra / World premiere

Lidé, zvířata a předměty spolu rozmlouvají napříč časoprostorem. Něco visí ve vzduchu, akašické pole kolektivního nevědomí se bouří a bublá jako kotel vařící vody. Kolik nás je skutečných a kolik je nás vyrobených z mosazi nebo vystříhaných z časopisu?
Recykliteratura je hra s obrazem a textem, ozvuk surrealistických a dadaistických pokusů. Vzniká na principu řízeného chaosu. Je hledáním překvapivých souvislostí, kontrastů a absurdit. Stejně tak je ale hledáním harmonie mezi scénou a jejím novým obsahem a neustálým pnutím mezi náhodným a promyšleným. Síla jednoduchého vtipu, zenové básně, groteskní situace, znepokojujícího dialogu nebo minimalistické repliky.
Každé představení Recykliteratury je koncipováno jako původní.

People, animals and objects converse across space and time. Something hangs in the air, an akashic field of the collective unconscious roils and bubbles like a cauldron of boiling water. How many of us are real and how many are made of brass and cutouts from a magazine?
Recycling is a game of images and texts, an echo of surreal and Dada experiments. It is based on the principle of controlled chaos; it is a search for surprising connections, contrasts and absurdities. But it also aims to find harmony between the scene, its new content, and the constant tension between the random and the sophisticated. The power of simple joke, “Zen” poems, grotesque situations, disturbing dialogue, or minimalist replicas.
Each Recykliteratura show is conceived as original.

Vojtěch Mašek
Filmový, divadelní a komiksový režisér a scenárista a pedagog FAMU. Z autorství a spoluautorství je nejznámější: Šest statečných, Fricassé, Křižáček, Mimo zápis, Monstrkabaret Freda Brunolda, Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát a Recykliteratura. Pedagog na FAMU.

Film, theatrical and comic director and screenwriter and lecturer at FAMU. An author and co-author, his most famous works are: Šest statečných, Fricassé, Křižáček, Mimo zápis, Monstrkabaret Freda Brunolda, Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát, Recykliteratura. A lecturer at FAMU.

Jakub Felcman
Filmový scenárista, režisér, dramaturg a kurátor. Z autorství a spoluautorství je nejznámější: Příliš mladá noc, Pod dlažbou je pláž, Nikdy nejsme sami, AVU AVU, Ostrava Kamera Oko, Fresh Film Fest a Recykliteratura.

Screenwriter, director, playwright and curator. An author and co-author, his most famous works are: Příliš mladá noc, Pod dlažbou je pláž, Nikdy nejsme sami, AVU AVU, Ostrava Kamera Oko, Fresh Film Fest, Recykliteratura.