7×2
Vstupenky

Režie / Directed by: Kateřina Kačerovská, Anna Kopecká, Ondřej Provazník, Adam Gebert, MIchal Hogenauer, Josef Krajbich, Jakub Felcman
Hudba / Music: Jakub Kudláč
Kamera / Camera: Klára Belicová, Viktor Smutný
Výroba / Producer: Girl and Gun, Listopad Films
Obsazení / Cast: Radim Špaček, Andrej Krob, Vojtěch Mašek, Lubor Dohnal, Adam Gebert, Ondřej Provazník, Petr Kočí
Země / Country: Česká republika / Czech Republic
Rok / Year: 2017
Délka / Duration: 70 min
Nosič / Medium: různé / various
Jazyk / Language: česky / Czech
Světová premiéra / World premiere

Projekce představuje další z bloků krátkých filmů vytvořených tvůrčím uskupením 7×2. Sedm filmařů, sedm pohledů na současnost a na kinematografii. Vzájemná pomoc a podpora, dva natáčecí dny. Na projekci se představí první filmy z dílny 7×2 doplněné o snímky přizvaných spřízněných tvůrců. Každé představení 7×2 je původní.

The screening presents another segment of short films created by the art group 7×2. Seven filmmakers, seven perspectives of the present and cinematography. Mutual help and support, two days of shooting. The screening will present first two films from 7×2 workshop in company of works by associated artists. Each 7×2 show is original.

Anna Kopecká
Absolventka sociologie, filmová producentka, režisérka a kurátorka. V současné době je programovou ředitelkou MFF Praha Febiofest.

Graduate of sociology, film producer, director and curator. At present, she is the program director of MFF Praha, Febiofest.

Skupinu 7×2 tvoří: Jakub Felcman, Adam Gebert, Michal Hogenauer, Kateřina Kačerovská, Anna Kopecká, Josef Krajbich a Ondřej Provazník.

Members of the Project 7×2 group are: Jakub Felcman, Adam Gebert, Michal Hogenauer, Kateřina Kačerovská, Anna Kopecká, Josef Krajbich and Ondřej Provazník.